Bolesti
 
 
 
     

 

Bolesti

Ovom delu sajta ćemo vam navesti neka oboljenja odnosno uzroke bolesti koje naše čajne mešavine leče i pomažu u izlečenju. Takođe ćemo vam navesti i neke od simptoma tih bolesti. Ovi simptomi mogu da vas upute na određenu bakteriju, ali bi svakako trebalo proveriti u specijalizovanoj labaratoriji.

 

Escherichia coli


Patogenost E. coli za čoveka se ispoljava u sposobnosti ovih bakterija da izazovu dve grupe oboljenja:

- grupu piogenih infekcija

- grupu crevnih infckcija

E. COLI UZROČNICI PIOGENIH INFKKCIJA
Najčešća oboljenja iz ove grupe su cistitis (akutno zapaljenje bešike), pijelitis (gnojno zapaljenje bubrega i bubrežnog levka) i pijelonefritis (infekcija gornjeg dela urinarnog trakta), infekcije žučne kese, 
apendicitis (zapaljenje slepog creva),  peritonitis (zapaljenje trbušne maramice),  meningitis (zapaljenje moždane opne odnosno tkiva koje obavija mozak)  i  sepsa.  Ove  ešerihije  koli,  uzročnici ekstraintestinalnih infekcija imaju brojne osobine (faktore patogenosti i virulencije) koje se ne nalaze u ešerihijama koje su deo normalne fekalne flore. Higijenski značaj  E. coli su indikaiori fekalne kontaminacije vode za piće jer se ova bakterija obavezno nalazi kao deo fakultativno anaerobne crevne flore čoveka i životinja.

E. COLl UZUOČNICI DIJAREJNIH OBOI.JENJA (crevnih infckcija)

Akutna dijarejna oboljenja su problem u svim zemljama sveta, a naročito u zemljama razvoju.

Na osnovu mehanizama patogenosti i faktora virulencije ove enterovirulentne ešerihije koli
se dele na sledeće grupe:

 

1.Enterotoksigene  E. coli (ETEC);
2. »Klasične« enteropatogene E. coli (EPEC);
3. Enteroinvazivne E. coli (EIEC);  
4. Enterohemoragične E. coli (EHEC);
5. Enteroagregativnc E. coli (EAggEC)


Enterotoksigene  E. coli (ETEC)
Ovi sojevi uzrokuju dijareju odojčadi i male dece u zemljama u razvoju, česti su uzročnici
dijareje putnika (traveller's diarrhoea) i izazivaju oboljenje slično koleri u zemljama u kojima je kolera endemična.
Kod dijarejnog oboljenja prouzrokovanog ovim ešerihijama, stolica je profuzna, tečna,
zeleno-žute boje, mirisa na trulež. Nema krvi ni gnoja.


Enteropatogene E. coli (EPEC)
Izazivaju dijarejno oboljenje odojčadi i male dece naročito u vidu intrahospitalnih epidemija u porodilištima i dečijim odeljenjima. Dijareja je perzistentna i udružena sa povišenom telesnom temperaturom.
U slolici se nalaze sluz i leukociti kao znak reaktivnog zapaljenja.

Enteroinvazivne E. coli (EIEC)

Ove bakterije izazivaju oboljenje slično dizenteriji te su nazvane dizenterični sojevi E. coli.
Stolica ubrzo postaje oskudna, sa obaveznim prisustvom krvi, gnoja i obilne sluzi.

Enterohemoragične E. coli (EHEC)
Uzrokuju sporadične i epidemijske, slučajeve hemoragičnog kolitisa.
Stolica kod EHEC dijareja je difuzno krvava, bez leukocita.

Enteroagregativne E. coli (EAggEC)
Uzrokuju često perzistentne dijareje kod dece, ali i odraslih u zemljama u razvoju,
sa povraćanjem, tečnim, krvavim dijarejema i dehidracijom.

 


Proteus vulgaris


Ove bakterije su oportunistički mikrooganizmi koji mogu da izazovu različita oboljenja čoveka,
ali najčešće prouzrokuju infekcije urinarnog trakta, pretežno kod bolesnika posle kateterizacije ili
drugih hirurških i uroloških intervencija, kao i kod osoba sa malformacijama urinarnog sistema,
zatim infekcije rana, respiratornog trakta, oka, uha, meningitis, enteritis, sepsu i alimentarne toksiinfekcije, infekcije izazvane ovim mikroorganizmima često se javljaju u bolničkim uslovima, gde zbog otpornosti prema mnogim dezinficijensima i antimikrobnim lekovima, predstavljaju značajan terapijski problem.

 

 

Staphylococus haemolyticus

Bakterija se može naći kao deo normalne flore ljudske kože. Stafilokoka haemoliticus sama je takođe izuzetan oportunistički bakterijski patogen koji je poznat po svojoj izuzetnoj otpornosti  na antibiotike. S.haemoliticus može izazvati septikemiju (disfunkcije organskih sistema usled imunog odgovora na teške infekcije),
peritonitis (zapaljenje sluzokože membrana trbušne duplje), i infekcija urinarnog trakta, rane, kosti i zglobove.
U retkim slučajevima, zabeleženo je da S.haemoliticus izaziva infektivni endokarditis, zapaljenje srca (endokarda), što može dovesti do teških komplikacija, kao što su srčane insuficijencije i smrti.
Zajednički klinički simptomi S.haemoliticus infekcije su povišena temperatura i povećanje bele populacije krvnih zrnaca (Serumska leukocitoza)

 

 

Salmonella species

Salmoneloze čoveka mogu da se manifestuju kao različiti klinički sindromi: trbušni tifus, paratifusi,
septikemija. gastroenteritis, fokalne infekcije (koje potiču iz usne duplje )i kliconoštvo.
Generalno, teže infekcije se javljaju kod dece, starijih i oslabljenih organizama.
Većina Salmonella ulazi u organizam domaćina per os (ustima) kontaminiranom hranom ili vodom,
ali je moguće i interhumano prenošenje.
Kod njega su glavni simptomi posledica inflamatorne reakcije crevima, stvaranje ulceracija.
Izražena je groznica, temperatura, bolovi u stomaku i dijareja. U stolici se nalaze

polimorfonuklearni leukociti, krv i sluz.
Salmonellae su primarno crevni paraziti čoveka i mnogih životinja, uključujući gmizavce, vodozemce,
ribe i ptice.
Samoneloze su ubikvitarna oboljenja (koja se nalaze svuda), a najbrojnije samoneloze čoveka su gastroenteritisi, odnosno alimentarne toksiinfekcije. To su zoonoze imaju ogroman rezervoar među
životinjama - najčešće su to pilići, ćurke, svinje i goveda. Obično se prenose kontaminiranom hranom životinjskog porekla koja termički nije dovoljno obrađena, ali je moguće i interhumano prenošenje.

 

Mikrolitijaza

 

Predstavlja postojanje peska u različitim organima, a najčešće u bubrezima, mokraćnoj bešici, žučnoj kesi.
Pesak u mokraćnim kanalima izazivaju kolike koje se šire od slabina do prepona. Pesak u mokraćnoj bešici izaziva neugodan osećaj i potrebu za mokrenjem. Ti bolovi su često praćeni mučninom i povraćanjem, znojenjem , povišenom temperaturom i osećajem peckanja pri uriniranju.

 

Benigna hiperplazija prostate (BHP)

 

(BHP) je nemaligni, prekomerni rast ćelija prostate. Kako se hiperplazija razvija,
tako se uretra (cev kojom urin izlazi iz bešike) postepeno sužava što dovodi do velikog broja neugodnih i uznemirujućih simptoma Manje od polovine svih muškaraca obolelih od BPH imaju simptome koji uključuju: 

 • usporeno ili odloženo mokrenje

 • slab mlaz

 • nepotpuno pražnjenje (nagon za mokrenjem odmah nakon mokrenja)

 • isprekidanost (prekid mlaza tokom pražnjenja bešike)

 • kapanje (kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi pri kraju mokrenja)

 • nokturija (potreba za mokrenjem 2 do 3 puta tokom noći)

 • dizurija (bol pri mokrenju)

 • hematurija (prisutnost krvi u mokraći)

 • retencija mokraće (zastoj mokraće)

 • učestalije mokrenje

 • urgentno mokrenje (jak i iznenadan nagon za mokrenjem)

 • inkontinencija (nekontrolisano isticanje mokraće)
  Kod nekih muškaraca s BHP postoji opstrukcija ali bez simptoma - to je tzv. tihi prostatizam.

 


INFORMACIJE
Bolesti

Opis bolesti i simptomi koje naše čajne mešavine leče
Osnovni pojmovi

Stručni pojmovi iz Farmakognozije i Fitoterapije koji vam objašnjavaju neke činjenice koje bi morali znati i koji vas možda zbunjuju.